AVP

YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

Elektroniğin, toplum ve birey yaşamının hemen her alanında oynadığı rol ve vazgeçilmezliği; elektronik yangın güvenlik sistemlerinin de, tartışmasız bir ihtiyaç olarak yaşamda yer almasını sağlamıştır.
AVP, her kurumsal yapı gibi, uzmanlık alanında hedeflerini planlamakta; güçlü, sağlam adımlarla ilerleyerek, sektörünün örnek alınan öncü kuruluşlarından birisi olduğu bilinciyle çalışmaktadır.

Konvansiyonel Sistemler

Adreslenebilir Sistemler

Butonlar & Sirenler

Gaz Dedektörleri

Aksesuarlar

AVP YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

Neden BİZ ?

Güvenliğin, birey ve toplum yaşamındaki en önemli yaşamsal ihtiyaçlardan birisi olduğu gerçeğinden hareketle;
AVP, elektronik yangın güvenlik sektörünün, bu yaşamsal ihtiyaca katkısını en üst düzeyde temsil etmek; örnek ve öncü rolünün gerektirdiği yatırımları ve açılımları zamanında yapmak; insanı ve ülkesinin huzuruna sağladığı katkının ticari getirisini, yine kendisini var eden insanına ve ülkesine, güçlü ve ve köklü bir hizmet kurumu olarak sunmak amacındadır.

Topluma, çevreye, etik değerlere saygılı; çalışanlarına ve birlikte çalıştığı şirketlere değer katan; araştıran, öğrenen ve kendini sürekli yenileyen kültüre sahip; bugünkü pazar gerçeklerini algılayan ve bu doğrultuda doğru kararlar alabilen “ileri teknoloji” şirketi olmaktır.

İleri teknoloji ürünlerini etkili ve verimli bir şekilde global ölçekte üretmek. gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini  karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirmek.

Müşteri Odaklılık, Müşteri  Memnuniyeti, Güvenilirlik, Yüksek Performans, Kalitede Süreklilik, Sürekli Gelişim, Sonuç Odaklılık, Ekip Çalışması

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu anlayışı içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi  yönünde faaliyetlerimizi  Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri  ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Elektronik Yangın Sistemleri  sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

AVP Yangın Alarm Sistemleri

Yangın alarm Sistemleri